[tx-robot] updated from transifex

parent 3f0f18b4
...@@ -16,11 +16,13 @@ OC.L10N.register( ...@@ -16,11 +16,13 @@ OC.L10N.register(
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Deiling frá þjóni til þjóns er ekki virk á þessum þjóni", "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Deiling frá þjóni til þjóns er ekki virk á þessum þjóni",
"Couldn't establish a federated share." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign.", "Couldn't establish a federated share." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign.",
"Couldn't establish a federated share, maybe the password was wrong." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign, hugsanlega var lykilorðið ekki rétt.", "Couldn't establish a federated share, maybe the password was wrong." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign, hugsanlega var lykilorðið ekki rétt.",
"Federated Share request sent, you will receive an invitation. Check your notifications." : "Sendi beiðni um skýjasambandssameign, þú munt fá boðskort. Athugaðu skilaboð til þín.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Heiti tengipunktsins inniheldur ógilda stafi.", "The mountpoint name contains invalid characters." : "Heiti tengipunktsins inniheldur ógilda stafi.",
"Not allowed to create a federated share with the owner." : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með eigandanum.", "Not allowed to create a federated share with the owner." : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með eigandanum.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ógilt eða vantreyst SSL-skilríki", "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ógilt eða vantreyst SSL-skilríki",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Gat ekki auðkennt á fjartengdri sameign, lykilorð gæti verið rangt", "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Gat ekki auðkennt á fjartengdri sameign, lykilorð gæti verið rangt",
"Storage not valid" : "Geymslan er ekki gild", "Storage not valid" : "Geymslan er ekki gild",
"Federated share added" : "Bætti við skýjasambandssameign",
"Couldn't add remote share" : "Gat ekki bætt við fjartengdri sameign", "Couldn't add remote share" : "Gat ekki bætt við fjartengdri sameign",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda",
......
...@@ -14,11 +14,13 @@ ...@@ -14,11 +14,13 @@
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Deiling frá þjóni til þjóns er ekki virk á þessum þjóni", "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Deiling frá þjóni til þjóns er ekki virk á þessum þjóni",
"Couldn't establish a federated share." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign.", "Couldn't establish a federated share." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign.",
"Couldn't establish a federated share, maybe the password was wrong." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign, hugsanlega var lykilorðið ekki rétt.", "Couldn't establish a federated share, maybe the password was wrong." : "Gat ekki bætt við skýjasambandssameign, hugsanlega var lykilorðið ekki rétt.",
"Federated Share request sent, you will receive an invitation. Check your notifications." : "Sendi beiðni um skýjasambandssameign, þú munt fá boðskort. Athugaðu skilaboð til þín.",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Heiti tengipunktsins inniheldur ógilda stafi.", "The mountpoint name contains invalid characters." : "Heiti tengipunktsins inniheldur ógilda stafi.",
"Not allowed to create a federated share with the owner." : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með eigandanum.", "Not allowed to create a federated share with the owner." : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með eigandanum.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ógilt eða vantreyst SSL-skilríki", "Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ógilt eða vantreyst SSL-skilríki",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Gat ekki auðkennt á fjartengdri sameign, lykilorð gæti verið rangt", "Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Gat ekki auðkennt á fjartengdri sameign, lykilorð gæti verið rangt",
"Storage not valid" : "Geymslan er ekki gild", "Storage not valid" : "Geymslan er ekki gild",
"Federated share added" : "Bætti við skýjasambandssameign",
"Couldn't add remote share" : "Gat ekki bætt við fjartengdri sameign", "Couldn't add remote share" : "Gat ekki bætt við fjartengdri sameign",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda",
......
...@@ -102,7 +102,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,7 +102,9 @@ OC.L10N.register(
"A file has been added to or removed from your <strong>favorites</strong>" : "<strong>お気に入り</strong>にファイルが追加または削除されたとき", "A file has been added to or removed from your <strong>favorites</strong>" : "<strong>お気に入り</strong>にファイルが追加または削除されたとき",
"A file or folder has been <strong>changed</strong> or <strong>renamed</strong>" : "ファイルまたはフォルダが <strong>更新</ strong>されたか、<strong>名前が変更</strong>されたとき", "A file or folder has been <strong>changed</strong> or <strong>renamed</strong>" : "ファイルまたはフォルダが <strong>更新</ strong>されたか、<strong>名前が変更</strong>されたとき",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新しいファイルまたはフォルダーを<strong>作成</strong>したとき", "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新しいファイルまたはフォルダーを<strong>作成</strong>したとき",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "ファイルまたはフォルダーが <strong>削除されました</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "<strong>お気に入りファイル</strong>の作成と変更の通知を制限する<em>(ストリームのみ)</em>", "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "<strong>お気に入りファイル</strong>の作成と変更の通知を制限する<em>(ストリームのみ)</em>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "ファイルまたはフォルダーが <strong>復元されました</strong>",
"Unlimited" : "無制限", "Unlimited" : "無制限",
"Upload (max. %s)" : "アップロード ( 最大 %s )", "Upload (max. %s)" : "アップロード ( 最大 %s )",
"File handling" : "ファイル操作", "File handling" : "ファイル操作",
......
...@@ -100,7 +100,9 @@ ...@@ -100,7 +100,9 @@
"A file has been added to or removed from your <strong>favorites</strong>" : "<strong>お気に入り</strong>にファイルが追加または削除されたとき", "A file has been added to or removed from your <strong>favorites</strong>" : "<strong>お気に入り</strong>にファイルが追加または削除されたとき",
"A file or folder has been <strong>changed</strong> or <strong>renamed</strong>" : "ファイルまたはフォルダが <strong>更新</ strong>されたか、<strong>名前が変更</strong>されたとき", "A file or folder has been <strong>changed</strong> or <strong>renamed</strong>" : "ファイルまたはフォルダが <strong>更新</ strong>されたか、<strong>名前が変更</strong>されたとき",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新しいファイルまたはフォルダーを<strong>作成</strong>したとき", "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "新しいファイルまたはフォルダーを<strong>作成</strong>したとき",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "ファイルまたはフォルダーが <strong>削除されました</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "<strong>お気に入りファイル</strong>の作成と変更の通知を制限する<em>(ストリームのみ)</em>", "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "<strong>お気に入りファイル</strong>の作成と変更の通知を制限する<em>(ストリームのみ)</em>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "ファイルまたはフォルダーが <strong>復元されました</strong>",
"Unlimited" : "無制限", "Unlimited" : "無制限",
"Upload (max. %s)" : "アップロード ( 最大 %s )", "Upload (max. %s)" : "アップロード ( 最大 %s )",
"File handling" : "ファイル操作", "File handling" : "ファイル操作",
......
...@@ -24,11 +24,13 @@ OC.L10N.register( ...@@ -24,11 +24,13 @@ OC.L10N.register(
"Saving..." : "保存中...", "Saving..." : "保存中...",
"Save" : "保存", "Save" : "保存",
"Empty response from the server" : "サーバーから空の応答がありました", "Empty response from the server" : "サーバーから空の応答がありました",
"Couldn't access. Please log out and in again to activate this mount point" : "アクセスできません。ログアウトして、再度このマウントポイントをアクティベートしてください。",
"Couldn't get the information from the remote server: {code} {type}" : "リモートサーバーから情報を取得できませんでした:{code} {type}", "Couldn't get the information from the remote server: {code} {type}" : "リモートサーバーから情報を取得できませんでした:{code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "外部マウントポイントのリストを取得出来ませんでした。: {type}", "Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "外部マウントポイントのリストを取得出来ませんでした。: {type}",
"There was an error with message: " : "メッセージ付きのエラーが発生しました:", "There was an error with message: " : "メッセージ付きのエラーが発生しました:",
"External mount error" : "外部マウントエラー", "External mount error" : "外部マウントエラー",
"external-storage" : "外部ストレージ", "external-storage" : "外部ストレージ",
"Couldn't fetch list of Windows network drive mount points: Empty response from server" : "Windowsネットワークドライブのマウントポイントのリストが取得できませんでした: サーバーからのレスポンスは空でした。",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "いくつかの設定済み外部マウントポイントに接続できませんでした。詳細情報は赤い行をクリックしてください", "Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "いくつかの設定済み外部マウントポイントに接続できませんでした。詳細情報は赤い行をクリックしてください",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : " {mount} のマウントのために必要な資格情報を入力してください", "Please enter the credentials for the {mount} mount" : " {mount} のマウントのために必要な資格情報を入力してください",
"Username" : "ユーザー名", "Username" : "ユーザー名",
......
...@@ -22,11 +22,13 @@ ...@@ -22,11 +22,13 @@
"Saving..." : "保存中...", "Saving..." : "保存中...",
"Save" : "保存", "Save" : "保存",
"Empty response from the server" : "サーバーから空の応答がありました", "Empty response from the server" : "サーバーから空の応答がありました",
"Couldn't access. Please log out and in again to activate this mount point" : "アクセスできません。ログアウトして、再度このマウントポイントをアクティベートしてください。",
"Couldn't get the information from the remote server: {code} {type}" : "リモートサーバーから情報を取得できませんでした:{code} {type}", "Couldn't get the information from the remote server: {code} {type}" : "リモートサーバーから情報を取得できませんでした:{code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "外部マウントポイントのリストを取得出来ませんでした。: {type}", "Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "外部マウントポイントのリストを取得出来ませんでした。: {type}",
"There was an error with message: " : "メッセージ付きのエラーが発生しました:", "There was an error with message: " : "メッセージ付きのエラーが発生しました:",
"External mount error" : "外部マウントエラー", "External mount error" : "外部マウントエラー",
"external-storage" : "外部ストレージ", "external-storage" : "外部ストレージ",
"Couldn't fetch list of Windows network drive mount points: Empty response from server" : "Windowsネットワークドライブのマウントポイントのリストが取得できませんでした: サーバーからのレスポンスは空でした。",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "いくつかの設定済み外部マウントポイントに接続できませんでした。詳細情報は赤い行をクリックしてください", "Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "いくつかの設定済み外部マウントポイントに接続できませんでした。詳細情報は赤い行をクリックしてください",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : " {mount} のマウントのために必要な資格情報を入力してください", "Please enter the credentials for the {mount} mount" : " {mount} のマウントのために必要な資格情報を入力してください",
"Username" : "ユーザー名", "Username" : "ユーザー名",
......
OC.L10N.register(
"oauth2",
{
"OAuth 2.0" : "OAuth 2.0",
"OAuth 2.0 clients" : "clients OAuth 2.0",
"OAuth 2.0 allows external services to request access to %s." : "OAuth 2.0 permet que els serveis externs sol·licitin accés a %s.",
"Name" : "Nom",
"Redirection URI" : "URl redirecció",
"Client Identifier" : "Identificador de client",
"Secret" : "Secret",
"Add client" : "Afegir client",
"Add" : "Afegir"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"OAuth 2.0" : "OAuth 2.0",
"OAuth 2.0 clients" : "clients OAuth 2.0",
"OAuth 2.0 allows external services to request access to %s." : "OAuth 2.0 permet que els serveis externs sol·licitin accés a %s.",
"Name" : "Nom",
"Redirection URI" : "URl redirecció",
"Client Identifier" : "Identificador de client",
"Secret" : "Secret",
"Add client" : "Afegir client",
"Add" : "Afegir"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
...@@ -28,13 +28,22 @@ OC.L10N.register( ...@@ -28,13 +28,22 @@ OC.L10N.register(
"{actor} deleted system tag {systemtag}" : "{actor} izdzēsa sistēmas atzīmi {systemtag}", "{actor} deleted system tag {systemtag}" : "{actor} izdzēsa sistēmas atzīmi {systemtag}",
"You updated system tag %2$s to %1$s" : "Tu atjaunoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s", "You updated system tag %2$s to %1$s" : "Tu atjaunoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s",
"You updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "Jūs atjaunināt sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}", "You updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "Jūs atjaunināt sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$spārmainija sistēmas atzīmi %3$s uz %2$s",
"{actor} updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "{actor} atjaunināja sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}",
"You added system tag %2$s to %1$s" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s", "You added system tag %2$s to %1$s" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s",
"You added system tag {systemtag} to {file}" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi {systemtag} failam {file}",
"%1$s added system tag %3$s to %2$s" : "%1$spievienoja sistēmas atzīmi %3$s uz %2$s",
"{actor} added system tag {systemtag} to {file}" : "{actor} added system tag {systemtag} to {file}", "{actor} added system tag {systemtag} to {file}" : "{actor} added system tag {systemtag} to {file}",
"You removed system tag %2$s from %1$s" : "Tu noņēmi sistēmas atzīmi %2$s no %1$s", "You removed system tag %2$s from %1$s" : "Tu noņēmi sistēmas atzīmi %2$s no %1$s",
"You removed system tag {systemtag} from {file}" : "TU noņēmi sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}", "You removed system tag {systemtag} from {file}" : "TU noņēmi sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}",
"%1$s removed system tag %3$s from %2$s" : "%1$s noņēma sistēmas atzīmi %3$s no %2$s",
"{actor} removed system tag {systemtag} from {file}" : "{actor} noņēma sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}",
"%s (restricted)" : "%s (ierobežots)", "%s (restricted)" : "%s (ierobežots)",
"%s (invisible)" : "%s (neredzams)", "%s (invisible)" : "%s (neredzams)",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Sistēmas atzīmes</strong> failam tikušas mainītas",
"Collaborative tags" : "Sadarbības atzīmes", "Collaborative tags" : "Sadarbības atzīmes",
"Create and edit collaborative tags. These tags affect all users." : "Izveido un rediģē sadarbības atzīmes. Šīs atzīmes ietekmē visus lietotājus.",
"Select tag …" : "Izvēlies atzīmi...",
"Name" : "Nosaukums", "Name" : "Nosaukums",
"Delete" : "Dzēst", "Delete" : "Dzēst",
"Public" : "Publisks", "Public" : "Publisks",
......
...@@ -26,13 +26,22 @@ ...@@ -26,13 +26,22 @@
"{actor} deleted system tag {systemtag}" : "{actor} izdzēsa sistēmas atzīmi {systemtag}", "{actor} deleted system tag {systemtag}" : "{actor} izdzēsa sistēmas atzīmi {systemtag}",
"You updated system tag %2$s to %1$s" : "Tu atjaunoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s", "You updated system tag %2$s to %1$s" : "Tu atjaunoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s",
"You updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "Jūs atjaunināt sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}", "You updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "Jūs atjaunināt sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$spārmainija sistēmas atzīmi %3$s uz %2$s",
"{actor} updated system tag {oldsystemtag} to {newsystemtag}" : "{actor} atjaunināja sistēmas atzīmi {oldsystemtag} uz {newsystemtag}",
"You added system tag %2$s to %1$s" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s", "You added system tag %2$s to %1$s" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi %2$s uz %1$s",
"You added system tag {systemtag} to {file}" : "Tu pievienoji sistēmas atzīmi {systemtag} failam {file}",
"%1$s added system tag %3$s to %2$s" : "%1$spievienoja sistēmas atzīmi %3$s uz %2$s",
"{actor} added system tag {systemtag} to {file}" : "{actor} added system tag {systemtag} to {file}", "{actor} added system tag {systemtag} to {file}" : "{actor} added system tag {systemtag} to {file}",
"You removed system tag %2$s from %1$s" : "Tu noņēmi sistēmas atzīmi %2$s no %1$s", "You removed system tag %2$s from %1$s" : "Tu noņēmi sistēmas atzīmi %2$s no %1$s",
"You removed system tag {systemtag} from {file}" : "TU noņēmi sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}", "You removed system tag {systemtag} from {file}" : "TU noņēmi sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}",
"%1$s removed system tag %3$s from %2$s" : "%1$s noņēma sistēmas atzīmi %3$s no %2$s",
"{actor} removed system tag {systemtag} from {file}" : "{actor} noņēma sistēmas atzīmi {systemtag} no {file}",
"%s (restricted)" : "%s (ierobežots)", "%s (restricted)" : "%s (ierobežots)",
"%s (invisible)" : "%s (neredzams)", "%s (invisible)" : "%s (neredzams)",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Sistēmas atzīmes</strong> failam tikušas mainītas",
"Collaborative tags" : "Sadarbības atzīmes", "Collaborative tags" : "Sadarbības atzīmes",
"Create and edit collaborative tags. These tags affect all users." : "Izveido un rediģē sadarbības atzīmes. Šīs atzīmes ietekmē visus lietotājus.",
"Select tag …" : "Izvēlies atzīmi...",
"Name" : "Nosaukums", "Name" : "Nosaukums",
"Delete" : "Dzēst", "Delete" : "Dzēst",
"Public" : "Publisks", "Public" : "Publisks",
......
OC.L10N.register(
"theming",
{
"Loading preview…" : "Carregant vista prèvia ...",
"Saved" : "Guardat",
"Admin" : "Admin",
"a safe home for all your data" : "un lloc segur per a les teves dades",
"The given name is too long" : "El nom introduït és massa llarg",
"The given web address is too long" : "L'adreça web proporcionada és massa llarga",
"The given slogan is too long" : "El lema indicat és massa llarg",
"The given color is invalid" : "El color donat no és vàlid",
"No file uploaded" : "No s'ha carregat cap fitxer",
"Unsupported image type" : "Tipus d'imatge no compatible",
"You are already using a custom theme" : "Ja esteu utilitzant un tema personalitzat",
"Theming" : "Adaptació de temes",
"Theming makes it possible to easily customize the look and feel of your instance and supported clients. This will be visible for all users." : "L'adaptació de temes permet personalitzar fàcilment l'aspecte de la vostra instància i els clients compatibles. Això serà visible per a tots els usuaris.",
"Name" : "Nom",
"Reset to default" : "Restablir al valor predeterminat",
"Web address" : "Adreça web",
"Web address https://…" : "Adreça del servidor https://…",
"Slogan" : "Lema",
"Color" : "Color",
"Logo" : "Logotip",
"Upload new logo" : "Penjar un nou logotip",
"Login image" : "Login logo",
"Upload new login background" : "Carregar nou fons d'inici de sessió",
"Remove background image" : "Elimina la imatge de fons",
"reset to default" : "restablir a configuració predeterminada",
"Log in image" : "Imatge d'entrada"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Loading preview…" : "Carregant vista prèvia ...",
"Saved" : "Guardat",
"Admin" : "Admin",
"a safe home for all your data" : "un lloc segur per a les teves dades",
"The given name is too long" : "El nom introduït és massa llarg",
"The given web address is too long" : "L'adreça web proporcionada és massa llarga",
"The given slogan is too long" : "El lema indicat és massa llarg",
"The given color is invalid" : "El color donat no és vàlid",
"No file uploaded" : "No s'ha carregat cap fitxer",
"Unsupported image type" : "Tipus d'imatge no compatible",
"You are already using a custom theme" : "Ja esteu utilitzant un tema personalitzat",
"Theming" : "Adaptació de temes",
"Theming makes it possible to easily customize the look and feel of your instance and supported clients. This will be visible for all users." : "L'adaptació de temes permet personalitzar fàcilment l'aspecte de la vostra instància i els clients compatibles. Això serà visible per a tots els usuaris.",
"Name" : "Nom",
"Reset to default" : "Restablir al valor predeterminat",
"Web address" : "Adreça web",
"Web address https://…" : "Adreça del servidor https://…",
"Slogan" : "Lema",
"Color" : "Color",
"Logo" : "Logotip",
"Upload new logo" : "Penjar un nou logotip",
"Login image" : "Login logo",
"Upload new login background" : "Carregar nou fons d'inici de sessió",
"Remove background image" : "Elimina la imatge de fons",
"reset to default" : "restablir a configuració predeterminada",
"Log in image" : "Imatge d'entrada"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
...@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Loading preview…" : "プレビューを読込み中...", "Loading preview…" : "プレビューを読込み中...",
"Saved" : "保存済み", "Saved" : "保存済み",
"Admin" : "管理者", "Admin" : "管理者",
"a safe home for all your data" : "あなたのデータを安全に保管するプラットフォーム",
"The given name is too long" : "名前が長すぎます", "The given name is too long" : "名前が長すぎます",
"The given web address is too long" : "Webアドレスが長すぎます", "The given web address is too long" : "Webアドレスが長すぎます",
"The given slogan is too long" : "スローガンが長すぎます", "The given slogan is too long" : "スローガンが長すぎます",
......
...@@ -2,6 +2,7 @@ ...@@ -2,6 +2,7 @@
"Loading preview…" : "プレビューを読込み中...", "Loading preview…" : "プレビューを読込み中...",
"Saved" : "保存済み", "Saved" : "保存済み",
"Admin" : "管理者", "Admin" : "管理者",
"a safe home for all your data" : "あなたのデータを安全に保管するプラットフォーム",
"The given name is too long" : "名前が長すぎます", "The given name is too long" : "名前が長すぎます",
"The given web address is too long" : "Webアドレスが長すぎます", "The given web address is too long" : "Webアドレスが長すぎます",
"The given slogan is too long" : "スローガンが長すぎます", "The given slogan is too long" : "スローガンが長すぎます",
......
OC.L10N.register(
"theming",
{
"Loading preview…" : "Ielādē priekšskatījumu...",
"Saved" : "Saglabāts",
"Admin" : "Admin",
"a safe home for all your data" : "droša vieta visiem jūsu datiem",
"The given name is too long" : "Norādītais nosaukums ir pārāk garš",
"The given web address is too long" : "Norādītā adrese ir pārāk gara",
"The given slogan is too long" : "Norādītais teiciens ir pārāk garšs",
"The given color is invalid" : "Norādītā krāsa ir nederīga",
"No file uploaded" : "Nav augšupielādēta faila",
"Unsupported image type" : "Neatbalstīts attēla tips",
"You are already using a custom theme" : "Tu jau izmanto pielāgotu tēmu",
"Theming" : "Dizains",
"Theming makes it possible to easily customize the look and feel of your instance and supported clients. This will be visible for all users." : "Tēmošana padara iespējamu viegli pielāgot savas instances un atbalstošo klientaplikāciju izskatu un sajūtu. Tas būs redzams visiem lietotājiem.",
"Name" : "Nosaukums",
"Reset to default" : "Atiestatīt",
"Web address" : "Tīmekļa adrese",
"Web address https://…" : "Servera adrese https://…",
"Slogan" : "Sauklis",
"Color" : "Krāsa",
"Logo" : "Logo",
"Upload new logo" : "Augšupielādēt jaunu logo",
"Login image" : "Pieslēgšanās fona attēls",
"Upload new login background" : "Augšupielādēt jaunu pieslēgšanās fona attēlu",
"Remove background image" : "Noņemt fona attēlu",
"reset to default" : "Atiestatīt",
"Log in image" : "Pieslēgšanas fona attēls"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Loading preview…" : "Ielādē priekšskatījumu...",
"Saved" : "Saglabāts",
"Admin" : "Admin",
"a safe home for all your data" : "droša vieta visiem jūsu datiem",
"The given name is too long" : "Norādītais nosaukums ir pārāk garš",
"The given web address is too long" : "Norādītā adrese ir pārāk gara",
"The given slogan is too long" : "Norādītais teiciens ir pārāk garšs",
"The given color is invalid" : "Norādītā krāsa ir nederīga",
"No file uploaded" : "Nav augšupielādēta faila",
"Unsupported image type" : "Neatbalstīts attēla tips",
"You are already using a custom theme" : "Tu jau izmanto pielāgotu tēmu",
"Theming" : "Dizains",
"Theming makes it possible to easily customize the look and feel of your instance and supported clients. This will be visible for all users." : "Tēmošana padara iespējamu viegli pielāgot savas instances un atbalstošo klientaplikāciju izskatu un sajūtu. Tas būs redzams visiem lietotājiem.",
"Name" : "Nosaukums",
"Reset to default" : "Atiestatīt",
"Web address" : "Tīmekļa adrese",
"Web address https://…" : "Servera adrese https://…",
"Slogan" : "Sauklis",
"Color" : "Krāsa",
"Logo" : "Logo",
"Upload new logo" : "Augšupielādēt jaunu logo",
"Login image" : "Pieslēgšanās fona attēls",
"Upload new login background" : "Augšupielādēt jaunu pieslēgšanās fona attēlu",
"Remove background image" : "Noņemt fona attēlu",
"reset to default" : "Atiestatīt",
"Log in image" : "Pieslēgšanas fona attēls"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
...@@ -18,6 +18,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -18,6 +18,7 @@ OC.L10N.register(
"Checked on %s" : "Athugað þann %s", "Checked on %s" : "Athugað þann %s",
"Update channel:" : "Uppfærslurás:", "Update channel:" : "Uppfærslurás:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Þú getur alltaf uppfært í nýrri útgáfu eða tilraunaútgáfurás. En þú getur aldrei niðurfært í stöðugri rás.", "You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Þú getur alltaf uppfært í nýrri útgáfu eða tilraunaútgáfurás. En þú getur aldrei niðurfært í stöðugri rás.",
"Note that after a new release it can take some time before it shows up here. We roll out new versions spread out over time to our users and sometimes skip a version when issues are found." : "Athugaðu að það getur tekið nokkurn tíma áður en nýjar útgáfur birtast hér. Við dreifum útgáfum yfir tíma auk þess sem stundum er útgáfum sleppt ef í þeim finnast hnökrar.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Tilkynna meðlimum eftirfarandi hópa um tiltækar uppfærslur:", "Notify members of the following groups about available updates:" : "Tilkynna meðlimum eftirfarandi hópa um tiltækar uppfærslur:",
"Only notification for app updates are available." : "Eingöngu eru eru tiltækar tilkynningar fyrir uppfærslur forrita.", "Only notification for app updates are available." : "Eingöngu eru eru tiltækar tilkynningar fyrir uppfærslur forrita.",
"The selected update channel makes dedicated notifications for the server obsolete." : "Valda uppfærslurásin gerir úreltar sértækar tilkynningar fyrir vefþjóninn.", "The selected update channel makes dedicated notifications for the server obsolete." : "Valda uppfærslurásin gerir úreltar sértækar tilkynningar fyrir vefþjóninn.",
......
...@@ -16,6 +16,7 @@ ...@@ -16,6 +16,7 @@
"Checked on %s" : "Athugað þann %s", "Checked on %s" : "Athugað þann %s",
"Update channel:" : "Uppfærslurás:", "Update channel:" : "Uppfærslurás:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Þú getur alltaf uppfært í nýrri útgáfu eða tilraunaútgáfurás. En þú getur aldrei niðurfært í stöðugri rás.", "You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Þú getur alltaf uppfært í nýrri útgáfu eða tilraunaútgáfurás. En þú getur aldrei niðurfært í stöðugri rás.",
"Note that after a new release it can take some time before it shows up here. We roll out new versions spread out over time to our users and sometimes skip a version when issues are found." : "Athugaðu að það getur tekið nokkurn tíma áður en nýjar útgáfur birtast hér. Við dreifum útgáfum yfir tíma auk þess sem stundum er útgáfum sleppt ef í þeim finnast hnökrar.",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Tilkynna meðlimum eftirfarandi hópa um tiltækar uppfærslur:", "Notify members of the following groups about available updates:" : "Tilkynna meðlimum eftirfarandi hópa um tiltækar uppfærslur:",
"Only notification for app updates are available." : "Eingöngu eru eru tiltækar tilkynningar fyrir uppfærslur forrita.", "Only notification for app updates are available." : "Eingöngu eru eru tiltækar tilkynningar fyrir uppfærslur forrita.",
"The selected update channel makes dedicated notifications for the server obsolete." : "Valda uppfærslurásin gerir úreltar sértækar tilkynningar fyrir vefþjóninn.", "The selected update channel makes dedicated notifications for the server obsolete." : "Valda uppfærslurásin gerir úreltar sértækar tilkynningar fyrir vefþjóninn.",
......
...@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{ {
"Saved" : "Saglabāts", "Saved" : "Saglabāts",
"Saving failed:" : "Saglabāšana neizdevās:", "Saving failed:" : "Saglabāšana neizdevās:",
"File MIME type" : "Faila MIME tips",
"is" : "ir", "is" : "ir",
"is not" : "nav", "is not" : "nav",
"matches" : "atbilst", "matches" : "atbilst",
...@@ -58,6 +59,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -58,6 +59,7 @@ OC.L10N.register(
"Check %s is invalid" : "Pārbaude %s ir nederīga", "Check %s is invalid" : "Pārbaude %s ir nederīga",
"Check #%s does not exist" : "Pārbaude #%s nepastāv", "Check #%s does not exist" : "Pārbaude #%s nepastāv",
"Workflow" : "Darbplūsma", "Workflow" : "Darbplūsma",
"Files workflow engine" : "Faila darblūsmas programma",
"Open documentation" : "Atvērt dokumentāciju", "Open documentation" : "Atvērt dokumentāciju",
"Add rule group" : "Pievienot kārtulu grupas", "Add rule group" : "Pievienot kārtulu grupas",
"Short rule description" : "Īss kārtulas apraksts", "Short rule description" : "Īss kārtulas apraksts",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Saved" : "Saglabāts", "Saved" : "Saglabāts",
"Saving failed:" : "Saglabāšana neizdevās:", "Saving failed:" : "Saglabāšana neizdevās:",
"File MIME type" : "Faila MIME tips",
"is" : "ir", "is" : "ir",
"is not" : "nav", "is not" : "nav",
"matches" : "atbilst", "matches" : "atbilst",
...@@ -56,6 +57,7 @@ ...@@ -56,6 +57,7 @@
"Check %s is invalid" : "Pārbaude %s ir nederīga", "Check %s is invalid" : "Pārbaude %s ir nederīga",
"Check #%s does not exist" : "Pārbaude #%s nepastāv", "Check #%s does not exist" : "Pārbaude #%s nepastāv",
"Workflow" : "Darbplūsma", "Workflow" : "Darbplūsma",
"Files workflow engine" : "Faila darblūsmas programma",
"Open documentation" : "Atvērt dokumentāciju", "Open documentation" : "Atvērt dokumentāciju",
"Add rule group" : "Pievienot kārtulu grupas", "Add rule group" : "Pievienot kārtulu grupas",
"Short rule description" : "Īss kārtulas apraksts", "Short rule description" : "Īss kārtulas apraksts",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
...@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"%s (incompatible)" : "%s (nesaderīgs)", "%s (incompatible)" : "%s (nesaderīgs)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sekojošas programmas tika atslēgtas: %s", "Following apps have been disabled: %s" : "Sekojošas programmas tika atslēgtas: %s",
"Already up to date" : "Jau ir jaunākā", "Already up to date" : "Jau ir jaunākā",
"Search contacts …" : "Meklēt kontaktpersonu",
"No contacts found" : "Nav atrasta ne viena kontaktpersona", "No contacts found" : "Nav atrasta ne viena kontaktpersona",
"Show all contacts …" : "Rādīt visas kontaktpersonas", "Show all contacts …" : "Rādīt visas kontaktpersonas",
"There was an error loading your contacts" : "Notikusi kļūda ielādējot kontaktpersonu sarakstu", "There was an error loading your contacts" : "Notikusi kļūda ielādējot kontaktpersonu sarakstu",
...@@ -96,11 +97,14 @@ OC.L10N.register( ...@@ -96,11 +97,14 @@ OC.L10N.register(
"Continue" : "Turpināt", "Continue" : "Turpināt",
"(all selected)" : "(visus iezīmētos)", "(all selected)" : "(visus iezīmētos)",
"({count} selected)" : "({count} iezīmēti)", "({count} selected)" : "({count} iezīmēti)",
"Pending" : "Gaida",
"Very weak password" : "Ļoti vāja parole", "Very weak password" : "Ļoti vāja parole",
"Weak password" : "Vāja parole", "Weak password" : "Vāja parole",
"So-so password" : "Normāla parole", "So-so password" : "Normāla parole",
"Good password" : "Laba parole", "Good password" : "Laba parole",
"Strong password" : "Lieliska parole", "Strong password" : "Lieliska parole",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Jūsu serveris nav pareizi uzstādīts lai atļautu failu sinhronizēšanu jo WebDAV interfeiss šķiet salūzis.",
"Error occurred while checking server setup" : "Radās kļūda, pārbaudot servera ",
"Shared" : "Koplietots", "Shared" : "Koplietots",
"Shared with {recipients}" : "Koplietots ar {recipients}", "Shared with {recipients}" : "Koplietots ar {recipients}",
"Error setting expiration date" : "Kļūda, iestatot termiņa datumu", "Error setting expiration date" : "Kļūda, iestatot termiņa datumu",
...@@ -108,12 +112,14 @@ OC.L10N.register( ...@@ -108,12 +112,14 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Termiņš", "Expiration" : "Termiņš",
"Expiration date" : "Termiņa datums", "Expiration date" : "Termiņa datums",
"Choose a password for the public link" : "Izvēlies paroli publiskai saitei", "Choose a password for the public link" : "Izvēlies paroli publiskai saitei",
"Choose a password for the public link or press the \"Enter\" key" : "Izvēlies paroli publiskai saitei vai nospiediet \"Enter\" taustiņu",
"Copied!" : "Nokopēts!", "Copied!" : "Nokopēts!",
"Copy" : "Kopēt", "Copy" : "Kopēt",
"Not supported!" : "Nav atbalstīts!", "Not supported!" : "Nav atbalstīts!",
"Press ⌘-C to copy." : "Spiet ⌘-C lai kopētu.", "Press ⌘-C to copy." : "Spiet ⌘-C lai kopētu.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Spiet Ctrl-C lai kopētu.", "Press Ctrl-C to copy." : "Spiet Ctrl-C lai kopētu.",
"Resharing is not allowed" : "Atkārtota dalīšanās nav atļauta", "Resharing is not allowed" : "Atkārtota dalīšanās nav atļauta",
"Share to {name}" : "Dalīties ar {name}",
"Share link" : "Koplietot saiti", "Share link" : "Koplietot saiti",
"Link" : "Saite", "Link" : "Saite",
"Password protect" : "Aizsargāt ar paroli", "Password protect" : "Aizsargāt ar paroli",
...@@ -121,13 +127,20 @@ OC.L10N.register( ...@@ -121,13 +127,20 @@ OC.L10N.register(
"Email link to person" : "Sūtīt saiti personai pa e-pastu", "Email link to person" : "Sūtīt saiti personai pa e-pastu",
"Send" : "Sūtīt", "Send" : "Sūtīt",
"Allow upload and editing" : "Atļaut augšupielādi un rediģēšanu", "Allow upload and editing" : "Atļaut augšupielādi un rediģēšanu",
"Read only" : "Tikai lasāms",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "{owner} koplietoja ar jums un grupu {group}",